Licit Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

A szállásinfo.info weboldalon belül lévő akciós oldalt a No Limit Media Hungary Kft. üzemelteti. A No Limit Media Hungary Kft. az aukciós ajánlatok tulajdonosai (hotelek, panziók, stb...) részére közvetítő szolgáltatást végez.

Az internet-es közvetítői szolgáltatás ebben az esetben kizárólag azt jelenti, hogy az eladók által megjelölt és az eladók hozzájárulásával nyilvánosságra hozott adatokat elektronikus úton közvetíti a vevők felé és létrehozza annak a technikai megjelenítését, hogy a vevők cégünkön keresztül elektronikus úton vásárolják meg a licitálásra bocsájtott árukat (utazás, szállás, stb...).

Az ügylet a vevők, és az eladók között jön létre. Az ügyletre a távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

A szállásinfo.info weboldal aukciós oldalain megjelenő ajánlatok eladói rendelkeznek kereskedelmi tevékenység folytatásához jogszabály által előírt hatósági engedéllyel és egyéb jogszabályban meghatározott feltételekkel.

A szállásinfo.info aukciós oldalain feltüntetett adatok valódiságáért kizárólag az eladók szavatolnak. A feltüntetett adatok módosulása és/vagy megváltoztatása a vevők felé a közzétételtől kezdődően irányadó.

A No Limit Media Hungary Kft.adatai:

Székhelye: 1213 Budapest, Cirmos Sétány 18. fszt. 1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-915865
Adószáma: 14701742-2-43
E-mail: info@szallasinfo.info
Telefon: +36 1 802 4655
Fax: +36 1 802 4655


I. Általános rendelkezések:

 • 1. A vevő és az eladó között a szerződés, eltérő nyilatkozat hiányában a jelen általános szerződési feltételek szerint jön létre.
 • 2. A szerződés hatálya az eladók által Magyarországon nyújtott szolgáltatásra terjed ki.
 • 3. A szerződés nyelve a magyar nyelv.
 • 4. Vevő az, aki a szállásinfo.info weboldalon regisztrálja magát. Eladó a No Limit Media Hungary Kft., aki közvetítő szolgáltatást végez a Vevő és az ajánlatot tevők között.
 • 5. Ellenkező nyilatkozat hiányában a szállásinfo.info oldalon önmagát regisztráló személy illetve az ajánlattevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal üzemeltetője, a No Limit Media Hungary Kft. az önmagáról és a szállásinfo.info működésével és reklámtevékenységével kapcsolatosan, résztvevőiről harmadik személyeknek adatokat átadjon, és adataikat marketing célokra felhasználja.
 • 6. A vevő a licitáláson megnyert termékkel szemben emelt kifogásait közvetlenül a cégünk által közvetített eladónak jogosult jelezni. Az aukciós oldalon megjelentetett ajánlatok tartalmáért kizárólag a közvetített eladó felel. A cégünk által közvetített eladó elérhetőségét az aukció lezárása után, a nyertesnek kiküldött e-mail-ben találja meg.
 • 7. A szállásinfo.info működésével felmerülő technikai kérdésekben az oldal üzemeltetőjéhez, az No Limit Media Hungary Kft.-hez fordulhat, elérhetőségeinket a weboldalon megtalálható.

II. Szerződés tárgya:

 • 1. Az eladó által közölt adatok szerint a termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áru használatára vonatkozó leírást, a használattal járó esetleges veszélyekről szóló tájékoztatás a termék információs oldalán ismerhető meg. A nyilvánosságra hozott adatok valódiságáért kizárólag a közvetített eladó felel.
 • 2. A szállásinfo.info főoldalán és aloldalain a bemutató képek és szövegek figyelemfelhívó, tájékoztató jellegűek, nem az ajánlat tényleges tartalmát mutatják be.

III. Szerződést kötő felek:

 • 1. A licitálható termék a részletes információs oldalon kerül feltüntetésre. Az eladó, aki az áru értékesítését vállalja a vevőnek az elektronikus úton létrejött szerződés alapján. A licitálható terméken a közvetített eladó elérhetősége nem kerül feltüntetésre.
 • 2. A vevő mindazon harmadik személy, aki a szállásinfo.info oldalon regisztrálja magát és az eladó ajánlatára a szállásinfo.info aukció oldalán érvényes licitet tesz. A jogi szabályozás értelmében a liciten történő vásárlás a legmagasabb tét "leütésével", illetve azonnali áron történő vásárlás esetén annak megadásával zárul.

IV. Szolgáltatások:

 • 1. A szállásinfo.info aukciós oldalán, a licitre közzétett áru induló ára és a licitlépcső alapján meghatározott következő licitár ill. az esetleges azonnali ár mindig fel van tüntetve, amely tartalmazza az Áfa-t és egyéb esetleges közterheket.
 • 2. Az idegenforgalomban szokásos egyéb járulékos költségek, melyek nem tárgyai a licitnek, az ajánlatokban külön kerülnek ismertetésre. Az árak közzététele a közvetített eladó adatai szerint történik, azok valóságtartalmáért a szállásinfo.info oldal üzemeltetőjét felelősség nem terheli.
 • 3. A termék áradatainak módosítására csak az első licit leütéséig van mód, mely akkortól érvényes, amikor a módosítás a weboldalunkon megjelenik. Ezt követően nincs mód az árak megváltoztatására!
 • 4. Az eladó a már elindult licitálás alatti áruk áránál abban az esetben sem tartja fenn az árváltoztatás jogát, ha arra téves adatrögzítés miatt kerülne sor. Ilyen esetekben az eladó esetleges elállása esetén a vevő kártérítési és egyéb igényeit kizárólag az eladó tartozik rendezni, minden felmerülő költség őt terheli.

 

V. A szerződés megkötése:

 • 1. Vevő az eladók ajánlatát a termék értékesítésére az általános szerződési feltételek és az aukciós szabályzat alapján elfogadja. Az eladó a szállásinfo.info üzemeltetőjével kötött szerződés aláírásával fogadja el az általános szerződési feltételeket.
 • 2. A nyertes tét megtételével kétoldalú szerződés jön létre, melyben a felek elállási lehetőséget nem kötnek ki. Így a létrejött szerződésben a vevő tartozik a vételárral, az eladó tartozik a megvásárolt szolgáltatás-csomaggal (termékkel).

VI. Fizetési feltételek:

Az eladó és a vevő a nyertes licitet követő kiértesítések alapján felveszik a kapcsolatot és megállapodnak a fizetés módjában továbbá, mely banki átutalás, vagy postai utánvétel történhet.

VII. Szerződés teljesítés:

 • 1. Az eladó mennyiségi teljesítését a vevő az áru átvételével egyidejűleg ellenőrzi, kifogásait haladéktalanul teheti meg. A minőségi kifogásokra a kereskedelmi forgalomra mindenkor irányadó jogszabályok irányadóak.
 • 2. Amennyiben az eladó jótállást vállal, annak feltételeit az áru információs oldalán feltünteti.
 • 3. A szavatossági jogokra a polgári törvénykönyv és a 117/1991.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltak irányadóak.

VIII. Adatvédelmi nyilatkozat:

A szállásinfo.info üzemeltetője kijelenti, hogy a vevő és eladó adatait a szállásinfo.info weboldalon létrejövő ügyletek körében kezeli, azokat harmadik személy számára hozzáférhetővé csak az oldal üzemeltetési körében teszi, kivéve, ha ettől eltérő tartalmú nyilatkozattal rendelkezik. Az aukciók résztvevőiről különleges adatokat nem kér és nem tárol.