Látnivalók - Közép-Dunántúl » Székesfehérvár
Látnivalók
Wathay Ferenc 1568-ban, kisnemesi katonacsaládban született egy kis rábaközi faluban, Vágon. (A birtokot nagyapja - szintén Ferenc - kapta szolgálataiért. Apja, Lőrinc sokáig cseszneki várkapitány volt, az uradalmat is birtokolták.) Mindössze négy évet járt iskolába de - írásainak utalásai szerint - ismernie kellett Tinódi, Balassi munkáit. Katonai pályáját 1584-ben, 16 évesen Tihanyban kezdte, a következő évben Csesznekre, majd Győrbe szerződött. 1593-ban - ti...
Látnivaló - Közép-Dunántúl - Székesfehérvár - Wathay Ferenc szobra  - Székesfehérvár
Az órajáték figurái a magyar történelem olyan királyi személyiségeit ábrázolják, akiknek nevéhez legendák fűződnek. A történelmi alakok először délelőtt tíz órakor jelennek meg zenei kísérettel, majd a város templomaiban egyszerre megkonduló déli harangszó után láthatjuk őket ismét. Ezt követően két óránként, délután kettő, négy és hat órakor vonulnak fel a királyi alakok. A harangjáték zenéje az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga című népének, mely Istv...
Látnivaló - Közép-Dunántúl - Székesfehérvár - Órajáték  - Székesfehérvár
A hagyomány szerint ezen a helyen hirdette ki II. András király nevezetes törvénygyűjteményt 1222-ben. Az Aranybulla a nemesi kiváltságokat rögzítette.
Látnivaló - Közép-Dunántúl - Székesfehérvár - Aranybulla-emlékmű - Székesfehérvár
A koronázó és királyi temetkezési helyül szolgáló bazilikát Szent István építtette. Ennek maradványai és a Szent István-szarkofág bemutatására kialakított romkert és emlékhely nemzeti zarándokhely lett.
Látnivaló - Közép-Dunántúl - Székesfehérvár - Középkori Romkert - Nemzeti Emlékhely - Székesfehérvár
BORY JENŐ (1879-1959) építészmérnök, szobrászművész különleges építészeti, szobrászati műalkotását, a Bory-várat saját elgondolásai, tervei alapján két keze munkájával hozta létre. Emléket emelt művészi álmainak, a munka- és a hitvesi szeretetnek. Mint kutatót és szakembert a beton széleskörű alkalmazása foglalkoztatta. A vár építőanyaga túlnyomóan beton és vasbeton, de szobrainak megformálásához is szívesen nyúlt a kedvelt anyaghoz. A várat benépesítette szobraiva...
Látnivaló - Közép-Dunántúl - Székesfehérvár - Bory-vár Múzeum  - Székesfehérvár