Városi Múzeum
Település: Paks
A paksi Városi Múzeum Paks méltán tiszteletben álló múzeuma, mely állandó és időszakos kiállításoknak és egyéb történelmi rendezvényeknek, kézműves foglalkozásoknak ad helyet, továbbá az épület kőtárában tartanak minden évben különböző történelmi vetélkedő versenyeket általános iskolák diákjai számára.
A középkorban már megtelepedett ferences rend 1752-ben visszatért Paksra, ahol egy viszonylag szerény épületet vettek meg, majd ehhez egy kápolnát építettek (1752. szeptember 20-án Rudnyánszky József a többi birtokos nevében is beleegyezik, hogy a ferencesek házat és kápolnát építsenek), amit 1759-ben március 25-én Klimó György pécsi püspök szentelt fel. A rend nem sokáig működhetett Pakson, mert II. József alatt a kolostort 1789-ben felszámolták. Az épületet az új birtokosai - a Vigyázó család - kúriának építi át. 1791. április 8-án Jankovics Antalné (sz. Nemeskéri Kiss Katalin) végrendeletében szerepel. Később új tulajdonosa lett, így neve Mádi-Kovács kúriára változott. Szépen fásított kertben húzódik meg. 1830 körül épült, klasszicista stílusban. Az épület helyének története azonban ennél korábbra nyúlik vissza. 1759. áldását adja a kápolna felszentelésére.
Az épület a II. világháború után a rendőrségnek ad otthont. Ma ez az épület a Városi Múzeum.A paksi Városi Múzeum a helyi történeti-néprajzi gyűjteményből létrehozott fiatal intézmény. Alapításáról 1993-ban döntött a város önkormányzata, melynek alapján 1994-ben kezdte meg tevékenységét. Gyűjtőköréhez tartoznak a Paks város közigazgatási területén található régészeti, néprajzi, helytörténeti-újkortörténeti emlékek. A múzeum az óváros szívében álló Cseh-Vigyázó illetve a Mádi Kovács néven ismert műemlék jellegű kúriában található. A főépületben az öt teremből álló állandó kiállítás, valamint az időszaki kiállítások számára létrehozott helyiség, a bolthajtásos, korhűen helyreállított pincében kőtár, melléképületben pedig Pákolitz István költő emlékszobája várja a látogatókat. Az intézmény immár jelentős régészeti-helytörténeti-néprajzi gyűjteménnyel rendelkezik, melynek bemutatására az időszaki kiállítások során kerül sor.
A múzeum igazgatója Rosner Gyula volt, majd nyugdíjazásakor Váradyné Péterfy Zsuzsanna vette át a helyét.
Kapcsolat

Városi Múzeum

Megye: Tolna

Település: Paks


Weboldal: http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosi_M%C3%BAzeum_%28Paks%29