Bartakovics Béla Közösségi Ház
Kategóriák: Szabadidő központ
Az Egri Főegyházmegye érseke volt. Ő vásárolta meg az Egri Katolikus Legényegylet számára a mai Művelődési Központ Knézich Károly utcai épületét, majd élete végéig magára vállalta az épület karbantartását. Az egylet a később kibővített és többször felújított épületben 1944-ig működött megszakítás nélkül.
Bartakovics Béla érsek számottevően járult hozzá a város kulturális fejlődéséhez. 1850-ben lett egri érsek. 1852-ben letelepítette Egerben az angolkisasszonyok rendjét. Kitartó próbálkozásainak eredményeként nyílhatott meg újra 1860-ban a szabadságharc után felsőbb rendeletre bezárt jogakadémia.
Az ő költségén jelentek meg Mindszenty Gedeon költeményei, kiadta itt Egerben Cantu Cesar világtörténelmét, Szabó István Homeros fordítását. Ő hozta létre az osztrák oktatási rendszer ellensúlyozására 1851-ben az Egri Főegyházmegyei Tanfelügyelőséget.
Ő alapította 1872-ben az első egri múzeumot, a Líceumban működött Egri Érseki Líceum Múzeumát. Bartakovics révén jutott az egri érseki könyvtárba 1867-ben Toldy Ferenc tulajdonából Mikes Ferenc Törökországi leveleinek eredeti példánya.
Ő volt az, aki Ipolyi Arnoldot az egri egyházmegyébe hívta, hogy tudományos munkásságához a lehetőségekhez mérten a legjobb feltételeket biztosítsa.
1860-ban, amikor ismét elfoglalta főispáni székét, akkor azt a város fáklyás menettel ünnepelte.
Kapcsolat

Bartakovics Béla Közösségi Ház

Megye: Heves

Település: Eger


Eger, Knézich K. u. 8.
Telefonszám: 36/510-020
Fax: 36/510-029
E-mail: mmkeger@agria.hu